nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR


Nejbližší narozeniny

9.3. Vašková Pavla
11.3. Nerad Karel
11.3. Mügl Jan
14.3. Medek Roman
14.3. Junek Pavel
15.3. Bartyzal Josef
16.3. Míchal Petr
17.3. Lácha Pavel
17.3. Stejskal Ladislav
17.3. Bílek Jan
18.3. Křenek Roman
19.3. Holovská Markéta
19.3. Turoňová Magdalena
20.3. Černá Stanislava
20.3. Suchý Václav
21.3. Paleček Vladimír

Nejbližší akce

09. 04. 2021 (závod JBP)
Slavnostní vyhlášení JBP za rok 2020

10. 04. 2021 (závod JBP)
Bujanovské koláčové běhy

11. 05. 2021 (není v JBP)
Večerní běh Křemží

12. 06. 2021 (není v JBP)
Čloblan - štafetový závod Křemže


Nejlepší muži

0 b. Neubert Andreas
0 b. Šuma Miroslav
0 b. Bartyzal Josef

Nejlepší ženy

0 b. Macháčová Veronika
0 b. Holovská Markéta
0 b. Tučková Jana

Nejlepší týmyOtevřený dopis .... k závodu na Kleťi

26.6.2014

Zdravím všechny běžce .... dnes jsem dostal oficiální protest, ohledně závodu na Kleťi a tento otevřený dopis zveřejňuji ... Body do JBP se budou přidělovat po sobotní poradě výboru JBP.

Martin

 

 Zdice                                                                                    24.6.2014     

 

Adresováno všem běžcům JBP             

 

Otevřený dopis Výkonnému výboru Jihočeského běžeckého poháru (dále jen JBP)

Tento dopis píšu jménem níže uvedených dotčených běžců jako naši reakci na nešťastné události, které se přihodily v rámci Běhu na Kleť 2014 a které bohužel velmi vážným způsobem zasáhly i do průběhu JBP, jehož byl tento běh součástí.

Jelikož ne všichni účastníci tohoto běhu vědí co se stalo, raději uvedu krátkou rekapitulaci: Poté, co byl závod odstartován, všichni závodníci  běželi po označené trati. Mezi námi, co jsme běželi v čele, se vytvořili mírnější či větší rozestupy. Každý z nás tedy musel víceméně sám za sebe sledovat značení. Nicméně, když jsme doběhli až na první křižovatku v Českém Krumlově, kde již nebylo značení žádné, bylo nám jasné, že někde vznikla chyba. Nyní již jako skupina jsme se tedy rozhodli běžet zpět a pokusit se najít správnou trasu. Po více než kilometru běhu nazpět jsme doběhli k místu, kde značka, původně umístěná na stromu a jednoznačně ukazující směr na Český Krumlov, byla přemístěna na zem, kde již směrovala ostatní běžce správným směrem. V té chvíli jsme se patřičně rozhořčeni domnívali, že jsme obětí nějakého zlomyslného a stupidního žertíku. Takže jsme doběhli do cíle, kde jsme naprosto logicky podali protest proti výsledkům tohoto závodu a tím i protest proti jakémukoli bodování tohoto závodu v rámci JBP, kvůli kterému jsme se na tento závod s nemalými náklady dopravili především. Hned na tomto místě chci přitom upozornit, že nejde jen o pouhou cenu paliva, ale i mnohé další výdaje spojené s cestou i přípravou na tento závod, které jen dokladují jak vážně a jak zodpovědně bereme svoji účast v JBP. A myslím, že hned zde bych měl vyjádřit i naši naději, že tedy stejně vážně a stejně zodpovědně bude výkonný výbor posuzovat tento náš dopis.

Ale zpět k naší záležitosti. Zbloudilá skupinka vedoucích závodníků čítala sedm běžců. Až mnohem později, až po hovorech s dalšími závodníky v cíli, jsme zjistili další a zřejmě nejzávažnější  skutečnost. Závodu se zúčastnil i hlavní pořadatel pan Jiří Turek. Byl to on, kdo na stromě umístěnou a špatně nasměrovanou ceduli sundal a přemístil ji v již náležitém směru na zem. Byl to také on, kdo ještě předtím stihl křiknout na několik před ním nepříliš vzdálených závodníků (mj.např. na Martina Koláře), že běží špatně. Z toho jednoznačně vyplývá - a to chci uvést s nejvyšším důrazem - že: Je naprosto zřejmé, že kdyby se pan Turek závodu nezúčastnil a kdyby neopravil špatně umístěnou směrovou ceduli, běželi by ve špatném směru všichni závodníci a ne jen ti nejrychlejší. Z toho dále plyne, že zdánlivě postižení nebyli pouze ti běžci, kteří do té chvíle běželi hůře či zhruba stejně jako pan Turek - tedy běžci, kteří se tak stali pozdějšími a nečekanými vítězi tohoto závodu. Bereme-li však sport a zejména běh jako záležitost, která musí probíhat v duchu fair play, byli touto událostí negativně poškozeni všichni závodníci. Tedy i ti, kteří dosáhli pro tento závod nezaslouženého vítězství. Shrneme-li si tedy znovu dvě nejdůležitější fakta (za prvé k chybě nedošlo vinou zbloudilých závodníků a za druhé šlo o nejrychlejší běžce, kteří by s téměř stoprocentní jistotou doběhli na prvních sedmi místech), zdá se, že nám nezbývá než trvat na tom, aby byl tento závod prohlášen za neregulérní. Na druhé straně si dobře uvědomujeme, že něco takového by se zase dotklo těch závodníků (a jejich psychických, fyzických i hmotných nákladů), pro něž závod proběhl již celkem pohodově na trati s opraveným značením. S ohledem na tuto skutečnost se tedy chceme zachovat nezvykle velkoryse a proto navrhujeme toto řešení: Nechť všichni účastníci tohoto závodu vedení v JBP dostanou stejný (výkonným výborem určený) počet bodů za účast v tomto závodě. Jsme přesvědčeni, že jen takové řešení může zohlednit jejich i naše vklady do tohoto závodu a zároveň i zohlednit neregulérní průběh letošního Běhu na Kleť. Zároveň předpokládáme, že morální úroveň všech účastníků JBP je na takové výši, že s takovým řešením budou srozuměni. Pokud by se však přece jen nalezl někdo, kdo by snad i po přečtení tohoto dopisu trval na svém nanejvýš sporném vítězství - tedy někdo, kdo si není schopen upřít mrzkou radost z toho, že se dostal před lepší běžce takovým způsobem, pak ho musím upozornit na skutečnost, že mrzká radost opravdu mrzačí jak duši tak tělo. Zároveň bych chtěl takto dotčeného jedince upozornit na to, že nejvíce dotčení jsme a zůstaneme stejně my (tedy ona sedmička nejrychlejších běžců).

Již jsem uvedl jeden důvod, který nás vedl k návrhu zmiňovaného řešení. Druhým důvodem pro tento návrh je pak skutečnost, že i pan pořadatel je jenom člověk, tedy tvor chybující. Nicméně, když už se nějaká chyba stane, člověk by se k ní měl postavit čelem. To samé ovšem platí i pro pořadatele JBP, takže očekáváme, že i Výkonný výbor JBP se k této chybě postaví čelem a naši snahu o zachování fair play průběhu JBP v podobě výše uvedeného návrhu ocení a podpoří. V opačném případě by nám totiž nezbylo, než trvat na uznání skutečnosti, že závod byl neregulérní, což by již nebyla pouze záležitost JBP, ale i Českého poháru běhu do vrchu, na jehož organizátory bychom se (nejen z principu porušení sportovní etiky ale i kvůli kompenzacím našich výdajů) museli také obrátit. Odpovědnost za něco takového by již ovšem neležela na nás, ale na neochotě pořadatelů JBP tuto trapnou a politováníhodnou událost vyřešit, k čemuž ale doufám nedojde.

Za tyto postižené běžce: Jiří Csirik, Ervin Beshir, Josef Soukup, Jiří Diviš, Daniel Hájek, Jan Bláha a (Martin či Pavel) Frelich sepsal Ervin Beshir


O POHÁRU ZÁVODY JBP OSTATNÍ ZÁVODY DETAILNÍ VÝSLEDKY SEZNAM ČLENŮ KONTAKT
© 2021 JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR