nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR


Zpracování osobních údajů

Příprava semestrální práce může vyžadovat více vašeho plánovaného času a dostupných dovedností. Student by měl hledat řešení tohoto problému, aby se vyhnul zbytečnému stresu a pozdnímu odevzdání semestrální práce či jiné písemné práce. V tomto případě je lepší obrátit se na ghostwriter seminararbeit a využít jeho dovednosti a zkušenosti pro svou práci v kurzu. S jeho pomocí student odevzdá svou práci včas a získá daňové zkušenosti, které se mu v budoucnu budou hodit.

 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Jihočeský klub maratonců z.s.., se sídlem Trocnovská 47, 370 04, Č. Budějovice, IČ: 22857451, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, značka L, 5325 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení, rok narození
– e-mail
– IP adresu

2. Jméno, příjmení a především e-mail je nutné zpracovat za účelem zařazení do databáze pro zasílání newsletterů, IP adresa nám pomáhá v boji se spamem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
A. Poskytovatelé softwaru
Kostax spol. s r. o. – Poskytovatel hostingu a rozesílatel newsletterů

B. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

V Praze dne 24. května 2018

Miroslav Šimek


O POHÁRU ZÁVODY JBP OSTATNÍ ZÁVODY DETAILNÍ VÝSLEDKY SEZNAM ČLENŮ KONTAKT
© 2024 JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR